Σε μερικές περιπτώσεις στις οποίες κρίνεται απαραίτητο μπορεί να χρειαστεί φαρμακοθεραπεία. Υπάρχουν κάποιες διαταραχές για τις οποίες η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη διαρκώς και άλλες στις οποίες κρίνεται απαραίτητη η χρήση κάποιου ή κάποιων φαρμάκων έως ότου υπάρξει ύφεση των συμπτωμάτων για να μπορέσει και η ψυχοθεραπεία να έχει καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις για τις οποίες δεν είναι απαραίτητη η φαρμακευτική αγωγή. Ο ειδικός για να κρίνει εάν απαιτείται φαρμακευτική αγωγή είναι ο ψυχίατρος, ο οποίος θα αποφασίσει την κατάλληλη αγωγή, τον χρόνο λήψης και την δοσολογία. Ψυχίατρος και ψυχολόγος βρίσκονται σε συνεργασία με στόχο να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.