Όλοι βιώνουμε στην καθημερινότητα μας δυσάρεστα συναισθήματα, όπως λύπη, άγχος, θυμός, ντροπή. Συνήθως τα συναισθήματα αυτά διαρκούν λίγο, μπορούμε να τα διαχειριστούμε και να αποφορτιστούμε από αυτά.

Όταν όμως μας κατακλύζουν, επιμένουν και παρεμβαίνουν στην ζωή μας βάζοντας εμπόδια στην προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική μας ανάπτυξη τότε είναι καλό να ζητήσουμε την επαγγελματική βοήθεια ενός ειδικού.

Όταν απευθύνεστε σε έναν ψυχολόγο διασφαλίστε ότι είναι ψυχολόγος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.