Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή & Σχετικές Διαταραχές

Iδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή

Πόσες φορές έχετε γυρίσει πίσω στο σπίτι για να ελέγξετε αν έχετε βγάλει το σίδερο από την πρίζα ή αν έχετε κλείσει το θερμοσίφωνο; Ωστόσο συνήθως επιστρέφετε μία φορά και έπειτα φεύγετε για τον προορισμό σας. Ή ακόμη μπορεί και να μην επιστρέψετε τελικά. Ένα άτομο με ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή θα επιστρέψει ξανά και ξανά για να ελέγξει ώστε να αποφύγει…

Learn More

Σωματοδυσμορφική Διαταραχή

Η σωματοδυσμορφική διαταραχή χαρακτηρίζεται από μια έντονη ενασχόληση του ατόμου με ένα ή περισσότερα σημεία του σώματος του τα οποία το άτομο πιστεύει ότι παρουσιάζουν κάποιο ελάττωμα, κάτι όμως που δεν είναι παρατηρήσιμο ή δεν θεωρείται  μη φυσιολογικό από τους άλλους. Ποια είναι τα συμπτώματα της σωματοδυσμορφικής διαταραχής; Τα άτομα με σωματοδυσμορφική διαταραχή συνήθως νιώθουν ότι είναι άσχημα, πιστεύουν ότι…

Learn More

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.