Καταθλιπτικές Διαταραχές

Κατάθλιψη

Όλοι μπορεί να νιώσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους την διάθεση τους πεσμένη. Τα συναισθήματα λύπης είναι μια φυσιολογική αντίδραση στις δυσκολίες και τις απογοητεύσεις της ζωής. Τα δυσάρεστα αυτά συναισθήματα όμως συνήθως διαρκούν λίγο και υποχωρούν έπειτα από κάποιες μέρες. Όταν όμως τα συναισθήματα αυτά λύπης επιμένουν για αρκετό διάστημα, είναι έντονα και παρεμβαίνουν στην καθημερινότητα του ατόμου εμποδίζοντάς…

Learn More

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.