Η Οριακή Διαταραχή Προσωπικότητας είναι μια σοβαρή διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια στη ρύθμιση του συναισθήματος και την ταυτότητα του εαυτού, δυσκολίες στον έλεγχο των παρορμήσεων και δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις. Οι δυσκολίες αυτές αρχίζουν νωρίς στην ενήλικη ζωή. Στοιχεία Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητας μπορεί να εμφανιστούν και κατά την εφηβική ζωή, ωστόσο η διάγνωση δίνεται μόνο εφόσον το άτομο ενηλικιωθεί.

Τα συμπτώματα της Οριακής Διαταραχής Προσωπικότητα όπως αυτά περιγράφονται στο Στατιστικό και Διαγνωστικό εγχειρίδιο των ψυχικών διαταραχών αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον πέντε από αυτά για να δοθεί η διάγνωση.

  1. Αγωνιώδης προσπάθεια αποφυγής πραγματικής ή φανταστικής εγκατάλειψης.

  2. Ένα μοντέλο ασταθών και έντονων διαπροσωπικών σχέσεων το οποίο χαρακτηρίζεται από εναλλαγή μεταξύ δύο άκρων, εξιδανίκευσης και υποτίμησης.

  3. Διαταραχή στην ταυτότητα: έντονη ασταθής εικόνα εαυτού ή αίσθηση του εαυτού.

  4. Παρορμητικότητα σε τουλάχιστον δύο τομείς που είναι δυνητικά αυτοκαταστροφικοί(σπατάλη χρημάτων, σεξ, χρήση ουσιών, επικίνδυνη οδήγηση, υπερφαγία).

  5. Επαναλαμβανόμενη αυτοκτονική συμπεριφορά, απειλή αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς ή αυτοτραυματιστική συμπεριφορά.

  6. Έντονη συναισθηματική αστάθεια.

  7. Χρόνιο αίσθημα κενού

  8. Ανάρμοστος, έντονος θυμός ή δυσκολία στον έλεγχο του θυμού.

  9. Παροδικές σχετιζόμενες με το στρες παρανοϊκές ιδέες ή σοβαρά συμπτώματα αποσύνδεσης.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.