Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον τύπο των προβλημάτων που παρουσιάζει κάποιος, από την προσωπικότητα του, την συνεργασία με τον ειδικό και την προσωπική προσπάθεια.

Στην περίπτωση της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής θεραπείας η θεραπεία μπορεί κυμαίνεται από κάποιους μήνες έως ένα χρόνο, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται περισσότερος χρόνος.

Σε κάθε περίπτωση η θεραπεία ολοκληρώνεται όταν από κοινού θεραπευτής και θεραπευόμενος αποφασίσουν ότι οι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί στην έναρξη της θεραπείας έχουν επιτευχθεί.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.