Κατά την διάρκεια των συνεδριών ιδιαίτερα στην αρχή μπορεί να νιώσετε λίγο δυσάρεστα ή να βιώσετε περισσότερο άγχος, καθώς θα ανακαλύψετε πράγματα για τον εαυτό σας και τις αίτιες των προβλημάτων που σας απασχολούν, θα αναλάβετε δράση για να αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες σας και όχι να τις αποφύγετε.

Θα μάθετε και θα χρησιμοποιήσετε νέες δεξιότητες και θα εφαρμόσετε νέους τρόπους συμπεριφορών, κάτι που ως καθετί καινούριο μπορεί να σας δυσκολέψει αρχικά, σιγά σιγά όμως θα γίνει δικό σας και θα σας διευκολύνει πολύ στη ζωή σας. Καθώς οι συνεδρίες προχωρούν θα αρχίσετε να νιώθετε πολύ καλύτερα.

Φυσικά ο ρυθμός των αλλαγών θα είναι σταδιακός, η/ο θεραπευτής δεν θα σας πιέσει να κάνετε κάτι πριν νιώσετε άνετα με αυτό.

Let's connect

AxiomThemes © 2024. All Rights Reserved Terms of Use.